Galeria zdj─?─? chemicznych

Zdj─?cia odczynnik??w i sprz─?tu chemicznego

x


gz641_analcym.jpg
Analcym35 viewsAnalcym to minera?? z gromady krzemian??w, zaliczany do grupy zeolit??w i skaleniowc??w. Bardzo pospolity, ale rzadko tworzy kryszta??y prawid??owe. Nazwa pochodzi od greckiego s??owa "analkis" i oznacza "s??aby, bezsilny", co wskazuje na s??abe mo??liwo??ci naelektryzowania si─? tego minera??u podczas pocierania. Analcym to uwodniony glinokrzemian sodu (Na[AlSi2O6] x H2O)
     
1 files on 1 page(s)