Galeria zdj─?─? chemicznych

Zdj─?cia odczynnik??w i sprz─?tu chemicznego

x


fluoryt 6.jpg
Flouryt67 views??wiat??o ultrafioletowe powoduje we fluorycie zjawisko r????owej fluorescencji (nazwa pochodzi od nazwy tego minera??u)
fluoryt 5.JPG
Fluoryt32 viewsW czystej formie jest bezbarwny; w przyrodzie jest zabarwiony na najr????niejsze kolory Ô?? od ??????tego, r????owego, zielonego i niebieskiego a?? po czarny
fluoryt 4.jpg
Fluoryt32 views??wiat??o ultrafioletowe powoduje we fluorycie zjawisko r????owej fluorescencji, nazwa zjawiska wywodzi si─? od nazwy tego minera??u
fluoryt 3.JPG
Fluoryt31 viewsKryszta??y fluorytu wyst─?puj─? zazwyczaj w druzach w formie szczotek krystalicznych
fluoryt 2.jpg
Fluoryt30 viewsFluoryt tworzy sze??cienne lub o??mio??cienne kryszta??y, osi─?gaj─?ce niekiedy du??e rozmiary
fluoryt.jpg
Fluoryt35 viewsFluoryt to szeroko rozpowszechniony minera?? z gromady halogenk??w, CaF2
fluoryt 10.JPG
Fluoryt37 viewsNazwa pochodzi od ??ac. "fluctus" = fala lub "fluere" = p??yn─?─?
fluoryt 9.JPG
Fluoryt36 viewsNazwa mineralu wywodzi sie z faktu jego niskiej temperatury topnienia
fluoryt 8.JPG
Fluoryt32 viewsWielobarwna p??ytka fluorytu
fluoryt 7.JPG
Fluoryt37 viewsPrawie bezbarwne kryszta??y fluorytu
fluoryt (o??mio??ciany).JPG
Fluoryt34 viewsO??mio??ciany fluorytu w??r??d ortoklazu i epidotu
fluoryt - poler 2.jpg
Fluoryt34 viewsWielobarwno??─? wykazuj─? nawet pojedyncze okazy
21 files on 2 page(s) 1