Galeria zdj─?─? chemicznych

Zdj─?cia odczynnik??w i sprz─?tu chemicznego

x

Search
Search files: Age:
Newer than days
Older than days
 
   
   
Search albums and categories:  
 
 

Keyword list
"nieorganiczne zwi??zki sodu" ??wiat??o uv ??y??ka agregat aparat do oznaczania amoniaku aparat warburga aromatyczne zwi??zki azotu arseniany awanturyn awenturyzacja azbest bia??y azbest serpentynowy azotany bezdotykowy pomiar temperatury borany bromki centryfuga ch??odnica alihna ch??odnica destylacyjna ch??odnica dimrotha ch??odnica grahama ch??odnica kulkowa ch??odnica liebiga ch??odnica spiralna ch??odnica zwrotna chlodnica zwrotna chlorki chromatografia chromatografia cienkowarstwowa chromatografia kolumnowa chromatogram chromiany cyjanki cylinder miarowy desmin destylacja destylacja frakcyjna destylacja pod ci??nieniem atmosferycznym destylacja pod zmniejszonym ci??nieniem detekcja promieniowania j??drowego diopsydy dipol do mieszad??a magnetycznego dozowanie cieczy dozowanie odczynnik??w ekstrakcja elektroforeza erlenmajerka fenole fenylohydrazyny florenka fluorki fosforany g??sto???? cieczy getyt halogenki halogenki nieorganiczne hodowla kultur mikroorganizm??w hydrazyny hydrazyny aromatyczne hydroksotlenki jodany jodki kamie?? ozdobny kamie?? p????szlachetny kamie?? szlachetny kolba erlenmayera kolba florencka kolba okr??g??odenna kolba p??askodenna kolba reakcyjna kolba wieloszyjna kolba ze szlifem kolonia mikroorganizm??w korek ze szlifem koszyk elektryczny krystalizacja krzemian krzemiany kultury mikroorganizm??w kwarc kwiat kobaltowy lawa lejek piankowy lejek pr????niowy lejek sto??kowy ze spiekiem lejek szklany materia?? piroklastyczny metale mieszanie substancji mieszaninie substancji mikropipeta minera?? minera?? p????szlachetny minera?? ska??otw??rczy minera?? w????knisty minera??y ??elaza minera??y arsenu minera??y baru minera??y boru minera??y chloru minera??y chromu minera??y cynku minera??y cyrkonu minera??y fluoru minera??y fosforu minera??y glinu minera??y kobaltu minera??y krzemu minera??y krzemu minera??y magnezu minera??y manganu minera??y miedzi minera??y potasu minera??y siarki minera??y tytanu minera??y w??gla minera??y wapnia monoterpeny naci??ganie cieczy do pipety nieorganiczne zwi??zki ??elaza nieorganiczne zwi??zki azotu nieorganiczne zwi??zki baru nieorganiczne zwi??zki boru nieorganiczne zwi??zki bromu nieorganiczne zwi??zki ceru nieorganiczne zwi??zki cezu nieorganiczne zwi??zki chloru nieorganiczne zwi??zki chromu nieorganiczne zwi??zki cynku nieorganiczne zwi??zki fluoru nieorganiczne zwi??zki fosforu nieorganiczne zwi??zki glinu nieorganiczne zwi??zki jodu nieorganiczne zwi??zki kobaltu nieorganiczne zwi??zki krzemu nieorganiczne zwi??zki lantanu nieorganiczne zwi??zki magnezu nieorganiczne zwi??zki manganu nieorganiczne zwi??zki miedzi nieorganiczne zwi??zki niklu nieorganiczne zwi??zki o??owiu nieorganiczne zwi??zki palladu nieorganiczne zwi??zki platyny nieorganiczne zwi??zki potasu nieorganiczne zwi??zki rt??ci nieorganiczne zwi??zki rubidu nieorganiczne zwi??zki siarki nieorganiczne zwi??zki sodu nieorganiczne zwi??zki srebra nieorganiczne zwi??zki tytanu nieorganiczne zwi??zki w??gla nieorganiczne zwi??zki wolframu nitrozwi??zki nitrozwi??zki aromatyczne nitrozwi??zki iii-rz??dowe obr??bka cieplna obraz mikroskopowy oczyszczanie substancji odmierzanie pojemno??ci cieczy ogrzewanie cieczy ogrzewanie mieszanin ogrzewanie substancji opakowanie opal organiczne zwi??zki azotu oznaczanie temperatury topnienia pierwiastki piknometr pipeta pipeta miarowa pirokseny platyniany po????czenia szlifowe pomiar absorpcji promieniowania pomiar kwasowo??ci pomiar ph pomiar promieniowania jonizuj??cego pomiar przewodnictwa elektrycznego pomiar temperatury pomiar wilgotno??ci pr??bki pompa perystaltyczna pompa wyporowa powi??kszenie pr????niowa destylacja frakcyjna pra??enie promieniowanie jonizuj??ce przechowywanie cia?? sta??ych przechowywanie cieczy przechowywanie odczynnik??w przechowywanie pr??bek przechowywanie substancji regulacja temperatury ogrzewania rektyfikacja rozdzia?? chromatograficzny rozdzia?? substancji rozdzielanie sk??adnik??w zawiesin i emulsji rozwijanie chromatogramu s??czenie s??czenie pod ci??nieniem atmosferycznym s??czenie pod zmniejszonym ci??nieniem s??czenie pr????niowe s??oik plastikowy s??oik szklany sfaleryt siarczan siarczany siarczek siarczki sole kwas??w beztlenowych sole kwas??w tlenowych spalanie spektrofotometria spiekanie sterylizacja sprz??tu suszenie suszenie sprzetu lab. suszenie substancji szpatu??ka temperatura topnienia tlc tlenek krzemu (iv) tlenki tulipan ultrafiolet w??glan w??glany wa??enie substancji waga elektroniczna waga szalkowa wkraplanie odczynnik??w wodorosole wodorotlenki wolframiany wypalanie wytrz??sanie pr??bek wywo??ywanie chromatogramu wzgl??dna wilgotno???? pr??bki zbieranie frakcji zeolity zestaw do s??czenia zwi??zki azotu zwi??zki nitrowe (etylenodiamino)tetraoctan disodu 1-bromo-3-nitrobenzen 1-bromo-4-nitrobenzen 1-naftyloamina 1-pentanol 1.1.1-trichloroetan 1.2.3-trimetoksybenzen 1.3-dinitrobenzen 1.4-dinitrobenzen 1.4-dioksan 1.7.7-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-on 2 2-(dietyloamino)etanol 2-amino-1.7-dihydro-6h-puryn-6-on 2-amino-5-nitrotoluen 2-amino-6-nitrotoluen 2-amino-6-oksypuryna 2-antrachinonosulfonian sodu 2-benzenofurano-1.3-dion 2-izopropylo-5-metylocykloheksanol 2-merkaptoetanol 2-metylo-2-butanol 2-metylo-2-propanol 2-naftol 2-pentanol 2.3-dichloro-5.6-dicyjano-1.4-benzochinon 2.4-dichloroanilina 2.4-dinitrofenol 2.4-dinitrofenylohydrazyna 2.4-dinitrohydroksybenzen 2.5-furanodion 2.6-dichlorobenzaldehyd 2.6-dinitroanilina 3 3-aminofenol 3-chloroanilina 3-dietyloamino-n-propyloamina 3-hydroksyanilina 3-metoksy-4- hydroksybenzaldehyd 3-metyleno-2.5-furanodion 3-metylo-1-butanol 3.4-dichloroanilina 3.5-dichloroanilina 3.5-dinitrobenzoesan srebra 3.7-dihydro-puryno-2.6-dion 4'-bis(dimetlyloamino)trytyliowy 4-(n 4-(n.n-dimetyloamino)benzaldehyd 4-amino-n.n-dimetyloanilina 4-aminofenol 4-bromobenzaldehyd 4-chloroacetofenon 4-chlorobenzenotiol 4-chlorobenzonitryl 4-chloromerkaptobenzen 4-chlorotiofenol 4-hydroksyanilina 4-metoksybenzaldehyd 4-n.n-dimetyloaminoazobenzenosulfonian sodu 4-nitrobenzaldehyd 4.4'-bis(n.n-dimetyloamino)difenylometan 4.5-dichloro-3.6-dioksocykloheksa-1.4-dieno-1.2-dikarbonitryl 5-dinitrobenzoesan srebra 6-dihydroksypuryna 9h-ksanten-9-ol ????czenie w????y ????cznik do ??ap ????cznik do w????y ??a??nia wodna ??apa ??apa do ch??odnicy ??apa do kolby ??apa do prob??wek ??apa drewniana ??apa okr??g??a ??apa palczasta ??y??eczka acetaldehyd acetamid acetanilid acethydrazyd aceton acetyloglicyna adamit adamit-cu adenozyna aerynit agat agat turitella agregaty aksynit aktynolit akwamaryn albit aldehyd 2.6-dichlorobenzoesowy aldehyd 3-metoksy-4-hydroksybenzoesowy aldehyd 4-(n.n-dimetyloamino)benzoesowy aldehyd 4-bromobenzoesowy aldehyd 4-metoksybenzoesowy aldehyd 4-nitrobenzoesowy aldehyd ketopropanowy aldehyd octowy aldehyd p-anizydynowy aldehyd p-bromobenzoesowy aldehyd p-nitrobenzoesowy aldehyd pirogronowy aldehydy aldehydy alifatyczne aldehydy aromatyczne aldoheksozy aldopentozy aldozy alfa-aminokwasy alfa-l-alanina alfa-naftyloamina alifatycz alifatyczne kwasy karboksylowe alifatyczne zwi??zki bromu alifatyczne zwi??zki chloru alkohol 1-heksadekanowy alkohol 1-pentylowy alkohol 2-(dietyloamino)etylowy alkohol 2-merkaptoetylowy alkohol 2-metylo-2-butylowy alkohol 2-metylo-2-propylowy alkohol 2-pentylowy alkohol 3-metylo-1-butylowy alkohol cetylowy alkohol cis-2-pent-1-ylowy alkohol izoamylowy i-rz alkohol n-amylowy alkohol n-amylowy ii-rz??dowy alkohol n-heksadekanowy alkohol poliwinylowy alkohol tert-butylowy alkohol tert-pentylowy alkohola alkoholany alkoholany alkoholi i-rz alkoholany alkoholi ii-rz alkoholany alkoholi iii-rz alkoholany glinu alkoholany potasu alkoholany sodu alkohole alkohole alicykliczne alkohole alifatyczne alkohole cukrowe alkohole i-rz??dowe alkohole ii-rz??dowe alkohole iii-rz??dowe alkohole nienasycone alkohole t??uszczowe alkoholoaminy alkoholokwasy alkoksyaldehydy alliloamina alloksantyna almandyn aluminon amazonit ametryn ametyst amfibol amid kwasu benzoesowego amid kwasu octowego amid kwasu octowego i aniliny amid kwasu octowego i glicyny amidki amidy amidy alifatyczne amidy aromatyczne amidy cykliczne amidy niepodstawione amidy podstawione aminoaldehydy aminoalkohole aminofenole aminokwasy aminokwasy alifatyczne aminokwasy aromatyczne aminy aminy alifatyczne aminy alifatyczne nienasycone aminy alifatyczno-aromatyczne aminy alifatyczno-aromatyczne aminy i-rz??dowe aminy aromatyczne aminy aromatyczno-alifatyczne aminy i-rz??dowe aminy ii aminy ii-rz??dowe aminy iii-rz??dowe amoniak analcym anapait anilid kwasu octowego anthophyllin antofyllin antofyllit antymonit aparat boetiusa aparat do elektroforezy aparat do oznaczania temperatury topnienia aparat parnasa-wagnera apatyt apofyllit aragonit aromatycz aromatyczne chlorki kwasowe aromatyczne halogenki kwasowe aromatyczne kwasy karboksylowe aromatyczne zwi??zki azotu aromatyczne zwi??zki bromu aromatyczne zwi??zki chloru aromatyczne zwi??zki fluoru aromatyczne zwi??zki nitrowe arsenopiryt autotransformator awenturyn azan azbest azbest chryzotylowy azbest serpentynowy azepan-2-on azotan (v) cezu azotan (v) cynku azotan (v) cyrkonu (iv) azotan (v) glinu azotan (v) lantanu azotan (v) magnezu azotan guanidyny azotany azozowi??zki azozwi??zki azuryt b????kit bromotymolowy b??yszcz antymonowy barwnik triarylometanowy barwniki barwniki azowe barwniki trifenylometanowe baryt bawole oko benzamid benzen beta-alanina beta-aminokwasy beta-naftol bezwodn bezwodnik 2-metylenobursztynowy bezwodnik benzoesowy bezwodnik bursztynowy bezwodnik ftalowy bezwodnik glutarowy bezwodnik kwasu 1.2-etanodikarboksylowego bezwodnik kwasu 1.3-propanodikarboksylowego bezwodnik kwasu 1.4-butanodiowego bezwodnik kwasu 1.5-pentanodiowego bezwodnik kwasu 1.8-naftalenodikarboksylowego bezwodnik kwasu 2-metyleno-1.2-etanodikarboksylowego bezwodnik kwasu 2-metyleno-1.4-butanodiowego bezwodnik kwasu 2-metylenobursztynowego bezwodnik kwasu benzeno-1.2-dikarboksylowego bezwodnik kwasu benzenokarboksylowego bezwodnik kwasu benzoesowego bezwodnik kwasu bursztynowego bezwodnik kwasu ftalowego bezwodnik kwasu glutarowego bezwodnik kwasu o-ftalowego bezwodniki bezwodniki alifatycznych kwas??w karboksylowych bezwodniki aromatycznych kwas??w karboksylowych bezwodniki kwas??w karboksylowych bis(hydroksymetylo)acetylen bizmut blenda cynkowa bomba wulkaniczna boodstone boran ??elaza (iii) bornit borokrzemiany brochantyt bromek fosforu (iii) bromek fosforylu bromek n-pentylu bromek p-bromofenacylu bromek p-chlorofenacylu bromek p-fluorofenacylu bromek p-nitrofenacylu bromki bromoaldehydy bromoke bromoketony bromokwasy karboksylowe bromozwi bromozwi?? bromozwi??zki bromozwi??zki alifatyczne but-2-yn-1.4-diol butelka c cchlorowodorek glicynianu metylu celestyn celuloza cetanol ch??odnica chalcedon chalkantyt chalkopiryt chalkozyn chiastolit chinony chlo chlorek 4 chlorek ??elaza (ii) chlorek ??elaza (iii) chlorek baru chlorek benzoilu chlorek benzylodimetyloheksadecyloamoniowy chlorek cezu chlorek cynku chlorek cyny (ii) dihydrat chlorek fosforylu chlorek glinu chlorek kobaltu (ii) chlorek kwasu benzenokarboksylowego chlorek kwasu benzoesowego chlorek kwasu bursztynowego chlorek kwasu butanodiowego chlorek kwasu etano-1.2-dikarboksylowego chlorek kwasu p-toluenosulfonowego chlorek magnezu chlorek manganu chlorek metylenu chlorek miedzi (i) chlorek miedzi (ii) dihydrat chlorek miedzi (ii) dwuwodny chlorek n-(4-((4-(dimetylamino)fenylo)(fenylo)metyleno)cykloheksa-2.5-dienylideno)-n-metylometanoamoniowy chlorek n-pentylu chlorek palladu (ii) chlorek para-toluenosulfonylu chlorek soli iv-rz??dowej amoniowej chlorek srebra chlorek sukcynylu chlorek tosylu chlorek tytanu (iv) chlorki chlorki kwas??w sulfonowych chlorki kwasowe chlorki nieorganiczne chloroaldehydy chloroaminy chloroaminy aromatyczne chloroform chlorokwasy karboksylowe chloromr??wczan etylu chlorow??glan etylu chlorowod??r chlorowodorek 3-hydroksy-5-(hydroksymetylo)-2-metylo-pirydyno-4-karbaldehydu chlorowodorek estru metylowego glicyny chlorowodorek estru metylowego kwasu aminooctowego chlorowodorek estru metylowego kwasu metanowego chlorowodorek glicynianu metylu chlorowodorek pirydoksalu chlorozwi??zki chlorozwi??zki alifatyczne cholest-5-en-3??-ol cholesterol chromatograf gazowy chromatografia cienkowarstwowa chromatografia gazowa chromatogram chromian (vi) amonu chromian (vi) potasu chryzokola chryzotyl cis-2-penten-1-ol cukry cyjanek 4-chlorofenylu cylinder cynk cytryn czasza elektryczna czerwie?? metylowa czterochloroetylen czterohydroglinian litu ddq deflegmator delta-aminokwasy dendryty manganowe di chlorek kwasu butanodiowego di chlorek kwasu etano-1.1-dikarboksylowego di-(n-butylo)amina dibromotymolosulfoftaleina dibutyloamina dichlorek kwasu bursztynowego dichlorometan diimidy diizopropyloamidek litu dioksan diole diopsyd chromowy dipol do mieszad??a magnetycznego ditioamid kwasu etanodiowego ditioamid kwasu szczawiowego ditlenek tytanu diwodorofosforan potasu dmap dolomit dozowanie cieczy dozownik butelkowy dwuchlorometan dwuwodny chlorek cynawy dwuwodny chlorek cyny (ii) dwuwodny chlorek miedzi (ii) dziewi??ciohydraty elektroda kalomelowa elektroda platynowa elektrody elektroliza epidot erlan erytryn eskulina ester dibutylowy kwasu 1.2-benzenodikarboksylowego ester dibutylowy kwasu o-ftalowego ester etylowy kwasu chloromr??wkowego estry estry estry alifatycznych kwas estry alkoholi estry alkoholi alifatycznych estry alkoholi i-rz??dowych estry alkoholu etylowego estry aromatycznych kwas??w karboksylowych estry cykliczne estry etanolu estry kwas??w aromatycznych estry kwas??w karboksylowych estry m etanal etanoditioamid eter dietylowy etery etery alicykliczne etery alifatyczne etery alifatyczne laktamy etery alifatyczno-aromatyczne etery cykliczne etyloamina europium(iii)-tris(1.1.1.2.2.3.3-heptafluoro-7.7-dimetylo-4.6-octanedionian euroshift-fod fenole fenole) fenoloaldehydy fenolokwasy fenolokway fiolet metylowy fiolka fluorek baru fluorek niklu (ii) fluorokwasy karboksylowe fluorowcoaldehydy fluorozwi fluorozwi??zki fluorozwi??zki alifatyczne fluoryt fosforan (v) cynku fosforany freony ftalan dibutylu ftalimid imid kwasu ftalowego girasol glicyloglicyna glicyna glikozyd kumaryny glikozydy glin glinokrzemiany glinowodorek litu glioksalo(biswodorosiarczyn sodu) goethyt granat gruszka do pipet guanina gumowa podstawka pod kolb?? halogenki halogenki kwas??w sulfonowych halogenki kwasowe halogenki nieorganiczne halogenoaminy halogenoaminy aromatyczne halogenokwasy karboksylowe halogenozwi??zki halogenozwi??zki alifatyczne halogenozwi??zki aromatyczne heksachloroplatynian (iv) potasu heksadekan-1-ol heksozy heliantyna hermanowska kula howdenit howlit hydraty hydrazyd kwasu etanowego hydrazyd kwasu metanokarboksylowego hydrazyd kwasu metanowego hydrazyd kwasu mr??wkowego hydrazyd kwasu octowego hydrazyd kwasu wodorokarboksylowego hydrazydy hydrazydy alifatycznych kwas??w karboksylowych hydrazydy kwas??w karboksylowych hydroksykwasy imid kwasu 1.2-benzenodikarboksylowego imidy imidy aromatycznych kwas??w karboksylowych imidy kwas??w dikarboksylowych imidy kwas??w karboksylowych inkubator inne zwi??zki azotu jod jodan (vii) sodu jodek o??owiu (ii) jodek potasu jodek rt??ci (ii) jodek rubidu k????ko do rozdzielacza k????ko do wkraplacza kadm kalcyt kamfora kamie?? krzy??owy kamie?? ozdobny kamie?? p????szlachetny kamie?? szlachetny kapilara kaprolaktam ketoaldehydy ketokwasy ketokwasy alifatyczne ketony ketony alicykliczne ketony alicykliczne nienasycone ketony alifatyczne ketony alifatyczno-aromatyczne ketony aromatyczne ketopropanal klips do szlif??w ko??nierzyk do kolby ssawkowej kolba kolektor frakcji kolumna chromatograficzna kolumna rektyfikacyjna komora chromatograficzna korek szklany krystality krzemian krzemian (iv) baru krzemiany ksanthydrol ksantyna kwarc kwas (2e)-but-2-eno-1.4-diowy kwas (e)-2-butenodiowy kwas (e)-3-fenyloprop-2-enowy kwas (e)-cynamonowy kwas (s)-2-aminopropanowy kwas 1-amino-2-indolopropanowy kwas 2-[(2-aminoacetylo)amino]octowy kwas 2-amino-3-hydroksypropanowy kwas 2-aminobutanodiowy kwas 2-bromo-1-etanokarboksylowy kwas 2-chloro-1-etanokarboksylowy kwas 2-hydroksy-4-nitrobenzeno-1-karboksylowy kwas 2-hydroksybenzenokarboksylowy kwas 2-ketoglutarowy kwas 2-oksoglutarowy kwas 2-oksopentanodiowy kwas 2.3-dibromobenzoesowy kwas 3-aminopropanowy kwas 3-bromopropanowy kwas 3-bromopropionowy kwas 3-chloropropanowy kwas 3-chloropropionowy kwas 3-indolilo-4-butanowy kwas 3-indolilo-4-mas??owy kwas 3-indoliloetanowy kwas 3-indolilooctowy kwas 3-pirydynokarboksylowy kwas 3.12-dihydroksycholanowy kwas 3.4-dihydroksycynamonowy kwas 3.4.5-trihydroksybenzoesowy kwas 4-(n kwas 4-(n.n-dimetyloamino)benzoesowy kwas 4-aminosalicylowy kwas 4-bromo-1-butanokarboksylowy kwas 4-chlorobenzeno-1-karboksylowy kwas 4-chlorobenzoesowy kwas 4-metoksybenzoesowy kwas 4-nitro-1.2-benzenodikarboksylowy kwas 4-nitroftalowy kwas 5-bromopropanowy kwas 5-bromopropionowy kwas 5-nitrosalicylowy kwas ??-amino-??-indolopropionowy kwas ??-fenyloakrylowy kwas acetamidooctowy kwas alfa-ketoglutarowy kwas aminooctowy kwas any??owy kwas asparaginowy kwas chinolinowy kwas chlorowodorowy kwas cis-butenodiowy kwas cynamonowy kwas dekanowy kwas foliowy kwas fumarowy kwas gallusowy kwas galusowy kwas heksadekanowy kwas heksanowy kwas kapronowy kwas kaprynowy kwas kawowy kwas l-hydroksybursztynowy kwas l-hydroksybutanodiowy kwas l-jab??kowy kwas maleinowy kwas molibdenowy jednowodny kwas nadjodowy orto kwas nikotynowy kwas nonanokarboksylowy kwas o-hydroksybenzoesowy kwas o-nitroftalowy kwas ortojodowy (vii) kwas ortonadjodowy kwas p-aminosalicylowy kwas p-chlorobenzoesowy kwas p-metoksybenzoesowy kwas palmitynowy kwas pentadekanokarboksylowy kwas pentanokarboksylowy kwas pirydyno-1.2-dikarboksylowy kwas propano-1-okso-1.3-dikarboksylowy kwas rubeanowy kwas salicylowy kwas solny kwas trans-1.2-etylenodikarboksylowy kwas trans-butenodiowy kwas trans-cynamonowy kwas trifluoroetanowy kwas trifluorometanokarboksylowy kwas trifluorooctowy kwasu molibdenowego monohydrat kwasy karboksylowe alifatyczne kwasy karboksylowe alifatyczne kwasy ??????ciowe kwasy beztlenowe kwasy di karboksylowe kwasy dikarboksylowe kwasy karboksylow kwasy karboksylowe kwasy karboksylowe alifatyczne kwasy karboksylowe aromatyczne kwasy karboksylowe nienasycone kwasy nieorganiczne kwasy t??uszczowe kwasy tlenowe laktam kwasu 6-aminoheksanowego laktam kwasu e-aminokapronowego laktamy laktony lampa uv lejek buchnera lejek buchnera ceramiczny lejek ceramiczny lejek do przesypywania cia?? sta??ych lejek hirsha lejek plastikowy lejek schotta lejek sto??kowy lejki licznik geigera licznik kolonii m-aminofenol m-chloroanilina m-dinitrobenzen m-dinitrobenzoesan srebra m-hydroksyanilina magnez malachit maska p-gaz maska przeciwgazowa mentol merkaptan 4-chlorofenylu merkaptany metale metale ciek??e metan michlera meteoryt metylochloroform metyloran?? mieszad??o magnetyczne mieszad??o mechaniczne mieszadlo magnetyczne mieszanie mikropiknometr mikroskop minera?? minera?? ozdobny minera?? ska??otw??rczy minera?? szlachetny minera?? w????knisty minera??y ??elaza minera??y antymonu minera??y arsenu minera??y baru minera??y berylu minera??y boru minera??y chromu minera??y cynku minera??y fluoru minera??y fosforu minera??y glinu minera??y krzemu minera??y magnezu minera??y manganu minera??y miedzi minera??y pierwiastk??w promieniotw??rczych minera??y potasu minera??y siarki minera??y sodu minera??y strontu minera??y uranu minera??y w??gla minera??y wapnia minera??y-strontu mineraly glinu mocowanie ??ap mocowanie ch??odnic mocowanie kolb mocowanie rozdzielacza mocowanie wkraplacza monoterpeny n-bromopentan n-chloropentan n-dimetyloamino)benzoesowy n-dimetyloamino)pirydyna n-fenyloacetamid n-nonadekan n-tlenki heterocykliczne n.n'-bis(2-aminoetylo)etano-1.2-diamina n.n'-dicykloheksylokarbodiimid naci??ganie cieczy do pipety nasadka claisena nasadka destylacyjna nasadka dwudro??na natrozippeit niemetale nieorganiczne halogenki kwasowe nieorganiczne zwi??zki azotu nieorganiczne zwi??zki bromu nieorganiczne zwi??zki chloru nieorganiczne zwi??zki cyrkonuu nieorganiczne zwi??zki fosforu nieorganiczne zwi??zki glinu nieorganiczne zwi??zki litu nieorganiczne zwi??zki siarki nieorganiczne zwi??zki sodu nieorganiczne zwi??zki tytanu nitroaldehydy nitroaminy nitroaminy aromatyczne nitroprusydek sodu nitrozwi??zki nitrozwi??zki ar nitrozwi??zki aromatyczne nitrozwi??zki iii-rz??dowe nitryle nitryle aromatyczne nonah nukleozyd nukleozydy odwa??niki oksopropionaldehyd okulary laboratoryjne okulary ochronne opakowanie oran?? metylowy organiczne zwi??zki azotu organiczne zwi??zki bromu organiczne zwi??zki chloru organiczne zwi??zki fluoru organiczne zwi??zki glinu organiczne zwi??zki litu organiczne zwi??zki potasu organiczne zwi??zki siarki organiczne zwi??zki sodu organiczne zwi??zki srebra ortoklaz p-aminofenol p-bromobenzaldehyd p-chlorobenzonitryl p-chlorotiofenol p-dinitrobenzen p-hydroksyanilina p-nitrobenzaldehyd p??seta p??ytki do chromatografii cienkowarstwowej p??ytki do tlc paj??k palnik gazowy pas pentozy ph ph-metr piec laboratoryjny pierwiastki pipeta pipeta plastikowa pipetor piroluzyt pirometr platyna po????czenia szlifowe pochodne aromatycznych kwas??w sulfonowych pochodne cukr??w pochodne kwas??w sulfonowych podno??nik laboratoryjny podstawka pod kolb?? poli(alkohol winylowy) polisacharydy polisacharydy glukozy pompa prob??wka prob??wka wirnikowa prob??wka z podzia??k?? prop-2-en-1-amina propanon przechowywanie cia?? sta??ych przechowywanie odczynnik??w przechowywanie pr??bek przechowywanie prob??wek ptsc pude??ko do prob??wek pva r-140a respirometr warburga rozdzia?? substancji rozdzielacz rt???? rubin rybozyd adeniny s??czenie s??czenie pod zmniejszonym ci??nieniem s??czenie pr????niowe s??d s??l amonowa kwasu aurynotrikarboksylowego s??l disodowa kwasu etanodiowego s??l disodowa kwasu szczawiowego s??l disodowa kwasu wersenowego s??l kwasu azotowego (v) i guanidyny s??l sodowa diklofenaku s??l sodowa edta s??l sodowa kwasu 2-antrachinonosulfonowego s??oik s??oik plastikowy s??oik szklany salicylany seryna siarczany siarczek siarczek miedzi (i) siarczek sodu dziewi??ciohydrat siarczek sodu dziewi??ciowodny siarczki skrobaczka do kom??rek smoczek do pipety sol sodowa kwasu 2-antrachinonosulfonowego sole sole alifatycznych kwas??w ka sole alifatycznych kwas??w karboksylowych sole amin sole amin alifatycznych sole aromatycznych k sole aromatycznych kwas??w karboksylowych sole chloru sole cyny (ii sole k sole kwas??w beztlenowych sole kwas??w karboksylowych sole kwas??w sulfonowych sole kwas??w tlenowych sole kwasu chlorowodorowego sole kwasu siarkowodorowego sole kwasu solnego sole miedzi sole sod sole sodowe kwas sole sodowe kwas??w karboksylowych sole sodowe kwas??w sulfonowych spektrofotometr uv-vis spryskiwacz do chromatogramu srebro statyw do prob??wek steroidy sterylizator parowy stibnit stilbit strzykawka suszarka syderyt szalka petriego szczawian sodu szczypce szczypce do tygla szczypce metalowe szczypczyki szlify temperatura topnienia termometr laboratoryjny termowytrz??sarka terpeny tert-butanol tert-pentanol tetrachloroeten tetrachloroetylen tetrahydroglinian litu tioalkohole tioamidy tioamidy alifatyczne tioamidy niepodstawione tiofenole tiole tiole alifatyczne tiole i-rz??dowe tlc tlenek ceru (iv) tlenek krzemu (iv) tlenek manganu (iv) tlenek tytanu (iv) tlenki tlenki ??elaza tlenki manganu tlenki metali tlenki tytanu tlenobromek fosforu tlenochlorek fosforu trichlorek fosforylu trichlorometan trichlorydooksydofosfor trietylenotetramina trihydrydoazot tris tris[hydroksymetylo]aminometan trometamol tryptofan tulipan tygiel tymol tymoloftaleina w???? gumowy w??glan potasu w??glan sodu w??glany w??glowodory alifatyczne w??glowodory alifatyczne nierozga????zione w??glowodory aromatyczne wa??enie waga analityczna waga laboratoryjna waga szalkowa wagosuszarka wanilina wersenian disodu wir??wka wkraplacz wodorek azotu (iii) wodorek litowo-glinowy wodorki wodorki azotu wodorki glinu wodorki litu wodorofosforan magnezu wodorotlenek potasu wodorotlenek sodu wodorotlenki ??elaza wodorotlenki manganu wolframian (vi) cynku zasadowy arsenian cynku zaw??r dozownika zdejmowanie kom??rek ziele?? malachitowa zlewka zwi??zk zwi??zki azotu zwi??zki bromoaromatyczne zwi??zki chloroaromatyczne zwi??zki chloru zwi??zki cyny zwi??zki halogenoaromatyczne zwi??zki heterocykliczn zwi??zki heterocykliczne zwi??zki heterocykliczne azotu zwi??zki heterocykliczne tlenu zwi??zki miedzi zwi??zki molibdenu zwi??zki nitrowe zwi??zki siarki zwi??zki sodu zwi??zki tytanu
The above list is not all inclusive. It does not include words from file titles or descriptions. Try a full-text search.