Galeria zdj─?─? chemicznych

Zdj─?cia odczynnik??w i sprz─?tu chemicznego

x

Category Albums Files
Moje laboratorium domoweZdj─?cia naszych domowych lab??w
Laboratorium domowe
1 33
Pierwiastki
Cia??a sta??e
8 20
CieczePierwiastki - ciecze
1 4
Gazy
Sprz─?t i urz─?dzenia niezidetyfikowaneProsz─? o pomoc w identyfikacji
Sprz─?t szklany i nieszklany niezidentyfikowany
1 5
Urz─?dzenie niezidentyfikowane
Szk??o, sprz─?t i urz─?dzenia laboratoryjne
Sprz─?t laboratoryjny nieszklany?üapy, ??─?czniki, smoczki i gruszki do pipet oraz inny nieszklany sprz─?t laboratoryjny
33 83
Szklany sprz─?t laboratoryjnyKolby, zlewki, lejki, ch??odnice i inny sprz─?t szklany stosowany w laboratorium
36 100
Urz─?dzenia laboratoryjneMieszad??a, pompy i inne urz─?dzenia laboratoryjne
33 74
Zwi─?zki nieorganiczne
Inne zwi─?zki nieorganiczne
4 8
Kwasy beztlenowe
1 2
Kwasy tlenowe
2 9
MeteorytyMeteoryt - pozosta??─? drobnego skalnego cia??a niebieskiego
1 2
Minera??y
65 466
Sole kwas??w beztlenowychChlorki, jodki, bromki, fluorki, siarczki, itd
27 47
Sole kwas??w tlenowychSiarczany, azotany, fosforany, chromiany, krzemiany, itd
18 30
Tlenki
2 5
Wodorotlenki
3 8
Zwi─?zki organiczne
AldehydyZwi─?zki zawierajace w cz─?steczce grup─? -CHO
9 27
Alkoholany i fenolanySole alkoholi oraz sole fenoli
4 12
AlkoholeZwi─?zki zawierajace w cz─?steczce grup─? -OH przy ??a??cuchu
23 70
Amidy i tioamidyZwi─?zki zawierajace w cz─?steczce grup─? -CONR2, lub CSNR2, R = H, alkil, aryl
11 33
AminokwasyZwi─?zki zawierajace w cz─?steczce grup─? -COOH oraz -NH2
10 38
AminyZwi─?zki zawierajace w cz─?steczce grup─? -NR2, R= H, alkil, aryl
39 125
Bezwodniki kwasoweZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -CO-O-CO-
6 17
ChinonyZwi─?zki, w kt??rych pier??cie?? aromatyczny zawiera dwie grupy C=O
2 6
EstryZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -COOR, R = alkil, aryl
3 7
EteryZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -O-
7 25
FenoleZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -OH przy pier??cieniu aromatycznym
17 61
Halogenki kwasoweZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -COX, X = Cl, Br, I
2 12
Halogenozwi─?zkiZwi─?zki zawieraj─?ce w ??a??cuchu lub pier??cieniu atom fluorowca
32 87
HydrazydyZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -CO-NH-NH2
2 11
Inne zwi─?zki azotuAzozwi─?zki, azydki oraz ich sole, hydrazyny, iminy, imidy, karbodiimidy, amidki, imidki, oksymy
6 21
KetonyZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? >C=O
11 30
Kwasy karboksyloweZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -COOH
38 128
Kwasy sulfonowe i ich pochodneZwi─?zki zawieraj─?ce grup─? -SO3H
5 14
Nitrozwi─?zkiZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -NO2
14 42
NitryleZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? -CN
2 6
Sole amin
14 54
Sole kwas??w karboksylowych
6 17
Tioalkohole i tiofenoleZwi─?zki zawieraj─?ce grup─? -SH przy??─?czon─? do ??a??cucha alifatycznego
4 11
Triterpenoidy
5 31
W─?glowodory
2 4
Zwi─?zki heterocykliczneZwi─?zki zawieraj─?ce w cz─?steczce grup─? atom O, N lub S
23 70
1,855 files in 533 albums and 50 categories with 2 comments viewed 162,219 times

Random files
alfa-L-alanina k forum~1.jpg
alfa-L-Alanina45 viewsKryszta??y alfa-L-alaniny = kwasu (S)-2-aminopropanowego
bromek fosforylu e forum.jpg
Bromek fosforylu1022 viewsEtykieta na opakowaniu bromku fosforylu
wkraplacze i rozdzielacz~0.jpg
Wkraplacz62 viewsWkraplacz ze zgi─?t─? i z prost─? n????k─?; po??rodku, dla por??wnania, rozdzielacz o zbli??onej pojemno??ci
chlorochromian pirydyny k2~0.jpg
Chlorochromian pirydyny50 viewsKryszta??y chlorochromianu pirydyny
kw 3-indolo-4-butanowy s.jpg
Kwas 3-indolilo-4-mas??owy 57 viewsWz??r strukturalny
Cyrkonu28IV29_azotan_Zr28NO3294_wz.jpg
Azotan (V) cyrkonu (IV)135 viewsWz??r strukturalny
gb065_aerynit.jpg
Aerynit66 viewsNazwa wywodzi si─? z greckiego "aerinos" = b??─?kit nieba
gb831_fluoryt_i_baryt_1.jpg
Baryt51 viewsFluoryt (prawie przezroczysty) i baryt (bialawy lub leciutko z??oty)

Last additions
bezwodnik_kwasu_benzoesowego_wz.jpg
Bezwodnik kwasu benzoesowego434 viewsBezwodnik kwasu benzoesowego - wz??r strukturalnyJan 29, 2017
bezwodnik_kwasu_benzoesowego_o1_podp.jpg
Bezwodnik kwasu benzoesowego413 viewsBezwodnik kwasu benzoesowego - fragment oryginalnego opakowaniaJan 29, 2017
bezwodnik_kwasu_benzoesowego_k_forum.jpg
Bezwodnik kwasu benzoesowego264 viewsBezwodnik kwasu benzoesowego - kryszta??kiJan 29, 2017
bezwodnik_kwasu_benzoesowego_e.jpg
Bezwodnik kwasu benzoesowego255 viewsBezwodnik kwasu benzoesowego - etykietaJan 29, 2017
metanolan_sodu_s.jpg
Metanolan sodu244 viewsMetanolan sodu - wz??r strukturalnyJan 22, 2017
metanolan_sodu_k_forum.jpg
Metanolan sodu246 viewsMetanolan sodu - wygl─?d odczynnikaJan 22, 2017
metanolan_sodu_e_forum.jpg
Metanolan sodu255 viewsMetanolan sodu - etykietaJan 22, 2017
chlorek_miedzi_28II29_x_2_H2O_k_forum.jpg
Chlorek miedzi (II) dwuwodny, CuCl2 x 2 H2O297 viewsChlorek miedzi (II) dwuwodny, CuCl2 x 2 H2O - szmaragdowozielone kryszta??yJan 22, 2017